آثار استاد

در این قسمت شما با تعدادی از آثار استاد بهزادفر آشنا خواهید شد.و این بخش همیشه در حال به روز آوری می باشد. و آثار جدید استاد در این قسمت معرفی خواهد شد.شما هم می توانید نظرات خود را در مورد آثار در بخش مربوطه اعلام نمائید.برا ی خرید اجناس با این شماره تماس بگیرید:۰۹۱۱۱۷۸۳۷۵۹

                مشخصات

                         آثار

شماره اثر:۱

نام اثر:ماموت

نوع چوب:راش و ممرز

سایز:۳۹ * ۲۶ * ۱۶٫۵

 

شماره اثر:۲

نام اثر:زن و مرد صفحه ای

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۶۸ * ۱۶ * ۵ – ۶۵ * ۱۷٫۵ * ۵

 

شماره اثر:۳

نام اثر:هخامنشی ایستاده

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۴۱ * ۹ * ۸

 

شماره اثر:۴

نام اثر: زن نشسته

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۳۳ * ۱۴ * ۱۴

 

شماره اثر:۵

نام اثر: شکارچی

نوع چوب:راش و ممرز

سایز:۸*۸*۴۵

 

شماره اثر:۶

نام اثر: اسب

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۳۳ * ۲۹ * ۱۱

 

شماره اثر:۷

نام اثر: ماسک مصری

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۴۱ * ۸ * ۱۹٫۵

 

شماره اثر:۸

نام اثر:کفاش

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۲۳ * ۱۸ * ۱۲

 

شماره اثر:۹

نام اثر: کوزه به سر

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۵۰ * ۱۳ * ۱۲

 

شماره اثر:۱۰

نام اثر: ماسک بودا

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۵۱ * ۱۰ * ۲۶

 

شماره اثر:۱۱

نام اثر: میوه به دست

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۵۰ * ۱۳ * ۱۰

 

شماره اثر:۱۲

نام اثر:ماسک آرام

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۳۸ * ۸ * ۱۹٫۵

 

شماره اثر:۱۳

نام اثر: ۴ خواهر

نوع چوب:راش و ممرز

سایز:

شماره اثر:۱۴

نام اثر: ماسک شیطان

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۳۲ * ۱۲ * ۱۶

شماره اثر:۱۵

نام اثر: مدرن بزرگ

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۴۶ * ۱۲ * ۱۶

 

شماره اثر:۱۶

نام اثر: کوزه به سر

نوع چوب:راش و ممرز

سایز: ۳۲ * ۱۲٫۵ * ۱۶

 

 

 

شماره اثر:۱۷

نام اثر:شیر بالدار

نوع چوب:ممرز

سایز:۱۴*۲۹*۳۲

 

 

 

 

 

 

 

شماره اثر:۱۸

نام اثر:زن ومرد اصیل ایرانی

نوع چوب:راش

سایز:۸۵*۱۳*۱۱

 

 

 

 

 

 

      

 

شماره اثر:۱۹

نام اثر:هخامنشی دیواری

نوع چوب:راش

سایز:۶۵*۲۱*۴

 

 

 

 

 

    

 

 

شماره اثر:۲۰

نام اثر: اسب

نوع چوب:گردو و راش

سایز:۵۵*۴۸*۲۰

 

 

 

 

 

 

 

شماره اثر:۲۱

نام اثر:زن و مرد مالی

نوع چوب:راش

سایز:۵۲*۱۶*۱۶

 

 

 

 

     

 

 

شماره اثر:۲۲

نام اثر:شیر

نوع چوب:راش و گردو

سایز:۴۰*۲۴*۱۶

 

 

 

 

 

شماره اثر:۲۳

نام اثر:تندیس داریوش اول

نوع چوب:توت و راش

سایز:۴۰*۲۶*۲۶

 

 

 

 

 

 

شماره اثر:۲۴

نام اثر:رستم

نوع چوب:گردو و راش

سایز:۴۵*۱۲*۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره اثر:۲۵

نام اثر:تندیس سرباز هخامنشی

نوع چوب:راش

سایز:۴۵*۳۵*۲۵

 

 

 

 

شماره اثر:۲۶

نام اثر:درویش پیر

نوع چوب:آزاد

سایز:۴۰*۲۵*۱۰

 

 

 

 

 

 

شماره اثر:۲۷

نام اثر:پرسپولیس

نوع چوب:راش و گردو

سایز:۴۵*۲۰*۱۳

 

 

 

 

 

شماره اثر:۲۸

نام اثر:داریوش اول

نوع چوب:راش و ممرز

سایز:۴۱*۲۳*۱۳

 

 

 

 

شماره اثر:۲۹

نام اثر:فروهر

نوع چوب:راش

سایز:۶۲*۳۰*۳

 

 

 

 

شماره اثر:۳۰

نام اثر:فیل با ۶ تا بچه

نوع چوب:راش و توت و گردو

سایز:۵۵*۳۱*۲۳

 

 

 

 

شماره اثر:۳۱

نام اثر:بزرگترین شطرنج هخامنشی ایرانی

نوع چوب:گردو وممرز

سایز:۱۷۰*۱۷۰

 

 

 

شماره اثر:۳۲

نام اثر:عقاب

نوع چوب:   توت                                                            

سایز:۲۷*۲۶*۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

  

شماره اثر:۳۳

نام اثر:ماسک جیق

نوع چوب:راش و توت

سایز:۳۰*۱۵*

 

 

شماره اثر:۳۴

نام اثر:شیر بالدار(کار سفارش داده شده)

نوع چوب:ممرز

سایز:۱۰۰*۱۰۰*۶۰


 

 

 

 

 

شماره اثر:۳۵

نام اثر:فلامینگو

نوع چوب:راش و نارنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» بدون دیدگاه

ديدگاههاي اخير